Oprogramowanie

illustration
Cena regularna: 1790.00 netto / Rok

Comarch ERP Optima Płace i Kadry

Moduł usprawnia obsługę kadrowo-płacową każdej firmy. Dzięki starannie zaprojektowanym funkcjonalnościom, praca jest zautomatyzowana, przez co minimalizowane jest niebezpieczeństwo pojawienia się błędu podczas wykonywania operacji. Moduł jest zintegrowany z programem Płatnik, co umożliwia prowadzenie rozliczeń z ZUS. Dzięki regularnym aktualizacjom, przygotowywanym przez ekspertów Comarch, uwzględniającym wszelkie zmiany w przepisach, moduł Płace i Kadry zapewnia błyskawiczną reakcję na zmieniające się wymogi.

Moduł Kadry i Płace to między innymi:

 • ewidencja i rozliczanie pracowników z uwzględnieniem nieobecności, czasu pracy, dodatków i akordów
 • deklaracje ZUS
 • deklaracje PIT
 • obsługa PPK
 • sporządzanie deklaracji dla PFRON
 • pełna elektroniczna dokumentacja pracownicza dostępna w programie, służy do przechowywania wszytkich dokumentów kadrowych związanych z pracownikiem umożliwiając szybki i łatwy dostęp do danych pracownika
 • import danych kadrowych pracowników z Programu Płatnik (na podstawie ZUS ZUA)
 • import elektronicznych zwolnień lekarskich
 • kontrola limitu urlopu wypoczynkowego dla osób podejmujących pierwszą pracę tak, aby należny za dany miesiąc urlop można było wykorzystać dopiero po upływie miesiąca pracy
 • rozliczanie umów cywilnoprawnych, w tym zawieranych z cudzoziemcami, z uwzględnieniem kontroli minimalnego wynagrodzenia obowiązującego dla zleceniobiorców 

Promocje dla nowopowstałych firm

Najważniejsza funcjonalność poszczególnych modułów

CRM

 • tworzenie ofert handlowych
 • rejestracja kontaktów z klientami, ewidencjonowanie spotkań
 • automatyczne generowanie oraz wysyłanie faktur cyklicznych
 • obsługa skrzynki firmowej email
 • wysyłanie wiadomości SMS
 • obsługa kalendarza zadań

CRM PLUS

 • funkcjonalność modułu CRM
 • rozbudowana obsługa windykacji
 • obsługa ankiet

 

Faktury

 • wystawianie faktur sprzedażowych i zakupowych
 • wystawianie faktur korygujących
 • obsługa kodów kreskowych
 • pełna współpracę z modułem Kasa/Bank: ewidencja zapłat gotówką lub kartą płatniczą, lista zaległych płatności, rozliczanie i kompensaty niezapłaconych dokumentów, Preliminarz Płatności ułatwiający planowanie przepływu środków finansowych w firmie,
 • generowanie plików JPK_VAT, JPK_FA, JPK_WB

Księga Podatkowa

 • zapisy Księgi Przychodów i Rozchodów
 • rejestry VAT
 • ewidencja wynagrodzeń
 • rozliczenia ewidencji przebiegu pojazdów
 • spisy z natury
 • naliczanie zaliczek na podatek dochodowy
 • generowanie plików JPK_VAT, JPK_WB, JPK_PKPIR, JPK_EWP

 

Handel

 • obsługa faktur i paragonów
 • obsługa dokumentów magazynowych (wydań, przyjęć, przesunięć międzymagazynowych, rezerwacji oraz zamówień u dostawców)
 • kontrola stanów magazynowych, inwentaryzacje, bilanse, historie towarów
 • rozliczenia magazynów FIF, LIFO, AVCO
 • współpraca z drukarkami, kasami fiskalnymi, czytnikami i skanerami kodów kreskowych, kolektorów d anych i terminali płatniczych
 • integracje z kurierami
 • deklaracje AKC-WW, Intrastat, JPK FA, JPK MAG

Handel Plus

 • funkcjonalność modułu Handel
 • obsługa bardziej rozbudowanych gospodarek magazynowych
 • wskazywanie cech dostaw (oznaczenia przjęć towarów konkretnymi partiami)
 • sprzedaż towarów z różnych magazynów w ramach jednego dokumentu
 • możliwość generowania deklaracji CUK-1

Kasa/Bank

 • bieżąca kontrola przepływu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie
 • rozliczenia ze wszystkimi podmiotami prawnymi: kontrahentami, urzędami, pracownikami
 • monitorowanie i windykowanie należności
 • prowadzenie dowolnej liczby kas i rachunków bankowych w złotówkach i innych walutach

Kasa/Bank lub Kasa/Bank Plus to podstawowe moduły Comarch Optima i jeden z nich jest wymagany do modułów: Detal, Faktury, Handel, Handel Plus, Księga Podatkowa, Księga Handlowa, Księga Handlowa Plus, Płace i Kadry, Płace i Kadry Plus.

 

Kasa/Bank Plus

 • funkcjonalność modułu Kasa/Bank
 • prowadzenie magazynu walut (bieżąca wycena operacji na rachunkach bankowych, kasach walutowych
 • rozliczanie delegacji krajowych
 • rozliczanie delegacji zagranicznych
 • tworzenie rozbudowanej listy uprawnień i blokad dla użytkowników

 

Detal

Moduł został stworzony z myślą o punktach sprzedaży detalicznej, takich jak sklepy czy punkty gastronomiczne, bary, punkty usługowe. Umożliwia wystawianie paragonów oraz powiązanych z nimi faktur sprzedaży. Dedykowana aplikacja współpracuje z ekranami dotykowymi, drukarkami fiskalnymi oraz integruje się z czytnikami kodów kreskowych. Wymaga modułu Handel.

Środki Trwałe

 

 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • rejestracja historii środka trwałego
 • automatyczne naliczanie odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • automatyczne księgowanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych i innych dokumentów środków trwałych

Informacje zgromadzone w module Środki Trwałe są przede wszystkim wykorzystywane w modułach Księga Handlowa i Książka Podatkowa, gdzie księgowane są koszty związane z amortyzacją środków trwałych.

 

 

Księga Handlowa

 • tworzenie okresów obrachunkowych
 • stworzenie wielopoziomowego planu kont oraz wykorzystanie funkcji grup kont
 • generowanie zestawienia obrotów i sald za dowolny okres
 • predekretacja dokumentów
 • obliczanie zaliczek na PIT-36, PIT-36L, CIT-8 a także obliczanie i wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji rocznych
 • rozliczanie VAT na zasadach ogólnych i metodą kasową,

 

 

Księga Handlowa Plus

 • funkcjonalność modułu Księga Handlowa
 • zakładanie oraz księgowanie na konta walutowe
 • księgowanie schematami księgowymi na konta walutowe
 • przeglądanie dekretów oraz obrotów i sald w walucie obcej oraz w walucie systemowej
 • generowanie przeszacowania walut

 

Płace i Kadry

 • ewidencja i rozliczanie pracowników z uwzględnieniem nieobecności, czasu pracy, dodatków i akordów
 • deklaracje ZUS
 • deklaracje PIT
 • obsługa PPK
 • sporządzanie deklaracji dla PFRON
 • pełna elektroniczna dokumentacja pracownicza dostępna w programie, służy do przechowywania wszytkich dokumentów kadrowych związanych z pracownikiem umożliwiając szybki i łatwy dostęp do danych pracownika
 • import danych kadrowych pracowników z Programu Płatnik (na podstawie ZUS ZUA)

 

Płace i Kadry Plus

 • struktura organizacyjna, która pozwala przypisać pracowników do poszczególnych wydziałów
 • obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych: przynależność do PKZP, rejestracja składek (wkładów), przydzielanie zapomóg, udzielanie pożyczek z tworzeniem harmonogramów spłat, raportowanie
 • ewidencja i kontrola wysokości potrąceń (w tym komorniczych i alimentacyjnych)
 • rozliczanie wynagrodzeń dla pracowników oddelegowanych do pracy za granicą
 • możliwość importu informacji o czasie przepracowanym rejestrowanych za pomocą czytników RCP
 • możliwość importu informacji o czasie przepracowanym rejestrowanych za pomocą czytników RCP